Adatvédelem, weboldal jogok

Adatvédelem tájékoztató

Az adatvédelem kezelőjének neve:
Horváthné Csoma Tímea
Telefonszám: +36 30 574 89 66.
E-mail cím: csjenny31@gmail.com.

A www.dugulaselharitas-szentendre.com látogatóinak személyes adatainak védelmében kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának a tiszteletben tartását, ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A személyes adatainak kezelését jogszerűen és tisztességesen végzik.

Az Ön személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatainak kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

Az Ön személyes adatok tárolása csak szükséges ideig történik. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatainak kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem jogérvényesítési lehetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL https://naih.hu

A jelen Adatvédelmi Irányelvben nem szabályozott kérdések körében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Weboldal tartalma Horváthné Csoma Tímea szellemi tulajdonát képezi, a weboldal oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használható fel sem online, sem nyomtatott formában.

Duguláselhárítás praktikák